26.11.2019

Nie trwóżcie się

Nasz świat, a z nim nasze poczucie bezpieczeństwa może się rozsypać w proch. Ale nie trwóżcie się – mówi Jezus. Nie dajcie się zwieść strachowi.

Potęga, bogactwo, władza. Nasze ludzkie gwarancje stabilności świata. Wydają się bardzo potężne, czasem wszechwładne, zdolne osiągnąć wszystko i zetrzeć na proch tych, którzy się im sprzeciwią. Upadek potęg może budzić przerażenie. Na czym mamy się oprzeć, skoro upadają potęgi?

Zniszczeniu ulegnie świątynia. Nie zostanie z niej kamień na kamieniu – mówi Jezus. Zniszczeniu mogą ulec kultury i tradycje, także religijne. Czy zatem i królowanie Boga się kończy?

Nasz świat, a z nim nasze poczucie bezpieczeństwa może się rozsypać w proch. Ale nie trwóżcie się – mówi Jezus. Nie dajcie się zwieść strachowi.

W czasach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu, a którego władza królewska nie będzie oddana żadnemu innemu narodowi. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na wieki.

To sypią się tylko fasady świata i kruszą nasze małe ludzkie królestwa. Królestwa naszych wyobrażeń i planów. Królowanie Boga będzie trwało wiecznie.