23.10.2021

W perspektywie wieczności

Z nawróceniem nierozerwalnie jest związana pokuta i zadośćuczynienie za popełnione zło.

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika,
lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie (por. Ez 33,11).

Jaka wiara, taka ofiara – w tych słowach jest wiele racji. Nie chodzi tylko o ludzką ekonomię, ale można je zastosować do Bożej ekonomii i logiki zbawienia. A kwestia nawrócenia, o której przypomina Ewangelia, to fundament, który pozwala podążać drogą Jezusa. Z nawróceniem jest natomiast nierozerwalnie związana pokuta i zadośćuczynienie za popełnione zło.

W perspektywie śmierci wszystko nabiera innego znaczenia. I wobec śmierci nie można przejść obojętnie, bo ona dotyczy każdego. Na niektórych przychodzi ona przecież niespodziewanie. Ewangelia ukazuje ważne wezwanie: Chrystusowe słowa stanowią drogowskaz dla tych, którzy pragną na serio spojrzeć na swoje życie w perspektywie wieczności.

Myśl bł. Stefana Wyszyńskiego

Do zmartwychwstania ducha prowadzi jedna tylko droga: przez poznanie własnej niedoli, przez wyjście z krainy śmierci, z niewoli grzechu, przez żal doskonały, pokutę i zadośćuczynienie, przez modlitwę i świętą gorliwość w zdobywaniu cnót.

przemek2391 Zdumienie - Piotr Rubik Janusz Radek