27.01.2022

Łaska

Samemu trudniej znosić przeciwności, z pomocą Bożej łaski jest zupełnie inaczej

Bo kto ma, temu będzie dodane; a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma. Mk 4

Król Dawid okazywał Bogu swą ufność, czego dawał wyraz w swojej modlitwie. Miał świadomość swojej niegodności i zależności od Boga. Bóg wspierał Dawida, a on obdarzał Go zaufaniem. Posiadał wiele, bo otworzył swoje serce na Boga, a Ten obdarowywał Go nad wyraz .

Zadziwia Boża ekonomia. W pierwszej chwili wydaje się niesprawiedliwa. Bo jak to Sprawiedliwy Bóg zabierze tym, co nie mają, a da tym, co już coś posiadają.  Jednak wsłuchując się w nią coraz mocniej można dostrzec jej sens, wystarczy odnieść posiadanie do łaski. Bo jeśli ją mamy i pomnażamy ją, to wiele spraw w naszym życiu nabiera piękniejszego wymiaru. Łatwiej znieść cierpienie, smutek, czy podnieść się z upadku. W tym znaczeniu otrzymujemy jeszcze więcej. W sytuacji braku łaski może się to wydawać trudniejsze, a może nawet niemożliwe. Bo samemu trudniej znosić przeciwności, z pomocą Bożej łaski jest zupełnie inaczej. Wystarczy otworzyć swoje serce Bogu, a On udzieli tego, czego nam trzeba.

 

Ziemowit Ziętek Niepojęta łaska - TGD