Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
8 Września 2010r.

Katolicy rzymscy:

23. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

św. męcz. Adriana i Natalii

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Adrian Nikomedyjski; mnich Adrian Ondrusowski; męcz. Natalia; Roman (Miedwied'), wyznawca

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Ramadan