Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
16 Września 2010r.

Katolicy rzymscy:

24. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

św. męcz. Antyma, św. Teoktysta

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Bazylisa z Nikomedii; błog. Jan Włosaty, rostowski cudotwórca

Luteranie:

-

Żydzi:

Dzień Pokuty

Muzułmanie:

-