Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
5 Grudnia 2010r.

Katolicy rzymscy:

II Niedziela Adwentu
LG: II tydzień psałterza
Wspomnienia: Saby (o)

Grekokatolicy:

NIEDZIELA 28 po PIĘĆDZIESIĄTNICY; św. ap. Filomena

Prawosławni:

Poświęcie Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni
święci dnia: spraw. Michał Żołnierz; Michał, książę twerski; ap. Archip; ap. Filemon; męcz. Appia; mniszka Paraskiewa (Matijeszyna)

Luteranie:

Niedziela 2. w Adwencie

Żydzi:

CHANUKA  (Święto Świateł)

Muzułmanie:

-