Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
22 Grudnia 2010r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień adwentu

Grekokatolicy:

POCZĘCIE PRZEZ ŚW. ANNĘ BOGURODZICY

Prawosławni:

Poczęcie Bogurodzicy przez spraw. Annę
święci dnia: spraw. Anna, matka Bogurodzicy; spraw. Joachim

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-