Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
10 Stycznia 2011r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień zwykły
LG: I tydzień psałterza

Grekokatolicy:

20 tysięcy męcz. z Nikomedii

Prawosławni:

XXXIV tydzień po Pięćdziesiątnicy
święci dnia: mnich Ignacy Łomski; ap. Nikanor

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-