Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
19 Stycznia 2011r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

OBJAWIENIE PAŃSKIE, Chrzest Chrystusa

Prawosławni:

Objawienie Pańskie
Liturgia św. Jana Chryzostoma

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-