Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
21 Stycznia 2011r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

św. Jerzego Chozewity

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Abo z Tibilisi; męcz. Anastazy; męcz. Antoni; męcz. Bazylisa Egipska; męcz. Celzjusz; mnich Jerzy Chozewita; męcz. Julian Egipski; męcz. Grzegorz Pieczerski; Grzegorz, arcybiskup Ochrydy; męcz. Marcjanilla; mniszka Dominika

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień modlitwy