Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
26 Stycznia 2011r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

męcz. Ermila i Stratonika

Prawosławni:

święci dnia: mnich Eleazar Anzerski; męcz. Ermil; Hilarion, biskup Poitiers; mnich Irynarch Rostowski; Jakub, biskup Nisibis; męcz. Stratonik

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-