Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
31 Stycznia 2011r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. abp Atanazego i Cyryla z Aleksandrii

Prawosławni:

XXXVII tydzień po Pięćdziesiątnicy
święci dnia: Atanazy Wielki; mnich Cyryl z Radoneża; Cyryl, arcybiskup Aleksandrii; Maksym, arcybiskup wołoski; mnich Marcjan z Kiry; mniszka Maria z Radoneża

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-