Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
24 Marca 2011r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Wielkiego Postu
Narodowy Dzień Życia

Grekokatolicy:

św. Sofroniusza

Prawosławni:

święci dnia: Eutymiusz, arcybiskup nowogrodzki; męcz. Pioniusz ze Smyrny; Sofroniusz, biskup Wratcy; Sofroniusz, patriarcha jerozolimski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-