Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
8 Kwietnia 2011r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień Wielkiego Postu

Grekokatolicy:

Sobór archanioła Gabriela

Prawosławni:

Sobór Archanioła Gabriela
Liturgia uprzednio poświęconych Darów
święci dnia: męcz. Ałła; męcz. Anna; mnich Bazyli Nowy; Duklida; męcz. Gaafa, królowa gocka; męcz. Habib; męcz. Ireneusz, biskup Sremu; męcz. Łarysa; arch. Gabriel; mnich Malchus Syryjski; męcz. Wafucjusz

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy