Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
20 Kwietnia 2011r.

Katolicy rzymscy:

Wielki Tydzień
Wspomnienia: Agnieszki (dz)

Grekokatolicy:

Wielka Środa; św. Jerzego

Prawosławni:

Wielka Środa
Liturgia uprzednio poświęconych Darów
święci dnia: mnich Jerzy Wyznawca, metropolita Mytileny

Luteranie:

Wielka Środa

Żydzi:

Pascha

Muzułmanie:

-