Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
29 Kwietnia 2011r.

Katolicy rzymscy:

Oktawa Wielkanocy

Grekokatolicy:

Piątek Wielkanocny; męcz. Agapity, Ireny i Chionii – dziewic

Prawosławni:

Piątek Paschy
Ikony Matki Bożej "Życiodajne Źródło"
święci dnia: męcz. Agapa; męcz. Chiona Akwilejska; męcz. Halina; męcz. Irena Akwilejska; męcz. Kwadrat z Koryntu; męcz. Leonid; męcz. Nika

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy