Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
26 Maja 2011r.

Katolicy rzymscy:

5. tydzień wielkanocny

Grekokatolicy:

męcz. Glicerii

Prawosławni:

święci dnia: mnich Eutymiusz Iberyjczyk; Makary, ihumen Pińska

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-