Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
30 Maja 2011r.

Katolicy rzymscy:

6. tydzień wielkanocny

Grekokatolicy:

św. ap. Andronika

Prawosławni:

VI tydzień po Wielkanocy
święci dnia: ap. Andronik; mniszka Eufrozyna, wielka księżna moskiewska; Junia

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-