Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
4 Czerwca 2011r.

Katolicy rzymscy:

6. tydzień wielkanocny

Grekokatolicy:

męcz. Bazylisa

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Bazyliszek

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-