Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
8 Czerwca 2011r.

Katolicy rzymscy:

Wspomnienia:

Grekokatolicy:

ap. Karpiusza

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Jerzy Nowy; Makary z Kolazynu, cudotwórca; ap. Karpos; ap. Alfeusz; męcz. Abercjusz; męcz. Helena; mnich Jan Psychaita

Luteranie:

-

Żydzi:

SZAWUOT  (Święto Tygodni)

Muzułmanie:

-