Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
16 Czerwca 2011r.

Katolicy rzymscy:

11. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

męcz. Lucyliana

Prawosławni:

święci dnia: Dymitr, królewicz Uhlicza i Moskwy; Klotylda, królowa; męcz. Paulina; męcz. Lucylian; męcz. Klaudiusz, młodzieniec; męcz. Hipacy, młodzieniec; męcz. Paweł, młodzieniec; męcz. Dionizy, młodzieniec; męcz. Łucjan, biskup

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-