Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
23 Czerwca 2011r.

Katolicy rzymscy:

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Grekokatolicy:

Oddanie czci Najświętszemu Ciału i Krwi Pańskiej; męcz. Tymoteusza

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej z Białegostoku
święci dnia: męcz. Aleksander; męcz. Antonina; Jan, metropolita tobolski i całej Syberii; męcz. Tymoteusz, biskup Prusy; Bazyli, biskup Riazania i Muromy; mnich Bazyliszek z Syberii

Luteranie:

Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-