Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
26 Czerwca 2011r.

Katolicy rzymscy:

XIII Niedziela Zwykła
LG: I tydzień psałterza

Grekokatolicy:

NIEDZIELA 2 po PIĘĆDZIESIĄTNICY; męcz. Akwiliny, św. Tryfilia

Prawosławni:

II NIEDZIELA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY, ton 1.
Wszystkich świętych ziemi ruskiej
Wszystkich świętych Góry Atos
święci dnia: mnich Andronik z Moskwy; mnich Sawa z Moskwy; męcz. Akwilina; Tryfiliusz, biskup Nikozji; męcz. Antonina z Nicei; mniszka Anna z Bitynii; mnich Jan z Bitynii; schimniszka Aleksandra (Mielgunowa) z Diwiejewa

Luteranie:

Niedziela 1. po Trójcy Świętej

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-