Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
13 Sierpnia 2011r.

Katolicy rzymscy:

19. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

św. Eudocyma; Wigilia Procesji czcigodnego i życiodajnego KRZYŻA

Prawosławni:

Przygotowanie do postu przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy
święci dnia: męcz. Beniamin, metropolita Piotrogrodu; Herman, biskup Auxerre; męcz. Jan Piotrogrodzki; męcz. Jerzy Piotrogrodzki; męcz. Sergiusz Piotrogrodzki

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

Ramadan