Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
21 Sierpnia 2011r.

Katolicy rzymscy:

XXI Niedziela Zwykła
LG: I tydzień psałterza
Wspomnienia: Św. Piusa X (p)

Grekokatolicy:

NIEDZIELA 10 po PIĘĆDZIESIĄTNICY; św. Emiliana

Prawosławni:

X NIEDZIELA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY, ton 1
święci dnia: mnich Antoni z Optiny; mnich Herman Sołowiecki; mnich Grzegorz z Synaju; mnich Sabacjusz Sołowiecki; Miron, biskup Krety; mnich Zozym Sołowiecki

Luteranie:

Niedziela 9. po Trójcy Świętej

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Ramadan