Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
18 Września 2011r.

Katolicy rzymscy:

XXV Niedziela zwykła
LG: I tydzień psałterza

Grekokatolicy:

NIEDZIELA 14 po PIĘĆDZIESIĄTNICY; proroka Zachariasza

Prawosławni:

XIV NIEDZIELA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY, ton 5
proroka Zachariasza i spraw. Elżbiety, rodziców św. Jana Chrzciciela
św.męcz. Atanazego z Brześcia
święci dnia: męcz. Atanazy z Brześcia, ihumen; męcz. Borys, książę; spraw. Elżbieta; męcz. Gleb, książę; męcz. Raisa; pror. Zachariasz, sprawiedliwy

Luteranie:

Niedziela 13. po Trójcy Świętej

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-