Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
29 Września 2011r.

Katolicy rzymscy:

26. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

męcz. Eufemii

Prawosławni:

święci dnia: Cyprian, metropolita Moskwy; mnich Doroteusz Egipski; wlk. męcz. Eutymia; męcz. Ludmiła, księżna czeska

Luteranie:

Dzień Archanioła Michała i wszystkich Aniołów

Żydzi:

ROSZ  HASZANA  (Nowy Rok, Święto Trąbek)

Muzułmanie:

-