Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
22 Października 2011r.

Katolicy rzymscy:

29. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

św. ap. Jakuba

Prawosławni:

Apostoła Jakuba syna Alfeusza
święci dnia: pror. Abraham; mnich Andronik; mniszka Atanazja; ap. Jakub syn Alfeusza

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-