Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
26 Października 2011r.

Katolicy rzymscy:

30. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

męcz. Karpusa

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Agatodor; męcz. Agatonika; męcz. Karpus, biskup Tiatyry; męcz. Papilas; wlk. męcz. Aurelia

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-