Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
14 Listopada 2011r.

Katolicy rzymscy:

33. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

św. Kosmy i Damiana

Prawosławni:

XXIII tydzień po Pięćdziesiątnicy
święci dnia: Damian, cudotwórca; Kosma, cudotwórca; mniszka Teodozja z Azji; męcz. Kiriena; męcz. Julianna

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-