Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
1 Grudnia 2011r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień Adwentu

Grekokatolicy:

męcz. Platona i Romana

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Barul; męcz. Roman

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-