Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
23 Grudnia 2011r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień Adwentu

Grekokatolicy:

mecz. Hermogena i Eugrafa

Prawosławni:

święci dnia: spraw. Angelina; Jozafat, biskup Biełgorodu; Stefan Brankowicz, król serbski; męcz. Menas Kallikelados; męcz. Hermogen; męcz. Eugraf

Luteranie:

-

Żydzi:

CHANUKA  (Święto Świateł)

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy