Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
26 Grudnia 2011r.

Katolicy rzymscy:

Oktawa Narodzenia Pańskiego

Grekokatolicy:

męcz. Eustracjusza, Auksencjusza, Eugeniusza, Mardariusza i Orestesa

Prawosławni:

Niedziela świętych Praojców
XXIX tydzień po Pięćdziesiątnicy
święci dnia: mnich Arkadiusz z Torżoka; męcz. Łucja z Syrakuz; męcz. Eustracjusz; męcz. Auksencjusz; męcz. Eugeniusz; męcz. Mardariusz; męcz. Orest; męcz. Abercjusz (Siewierowostokow), kapłan; mnich Mardariusz Rekluz: mnich Arseniusz z Latry

Luteranie:

2. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego

Żydzi:

CHANUKA  (Święto Świateł)

Muzułmanie:

-