Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
14 Stycznia 2012r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Sobota przed Objawieniem Pańskim; Nowy Rok; Obrzezanie Pańskie; św. Bazylego Wielkiego

Prawosławni:

OBRZEZANIE PAŃSKIE
święci dnia: Bazyli Wielki, arcybiskup Cezarei Kapadockiej; Emilia Cezaryjska

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-