Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
18 Stycznia 2012r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Wigilia Objawienia Pańskiego ; męcz. Teopempta i Teony

Prawosławni:

Królewskie Godziny Kanoniczne
Wigilia Objawienia Pańskiego
Liturgia św. Bazylego Wielkiego
święci dnia: pror. Micheasz Starszy; męcz. Teopempt, biskup Nikomedii; męcz. Teonas, mag; mniszka Synkletyka z Aleksandrii; mniszka Apolinaria z Egiptu; mnich Fosteriusz z Synaju; mnich Menas z Synaju; mnich Grzegorz z Akrytu; męcz. Roman z Karpenisi; męcz. Józef (Biespałow); męcz. Stefan (Ponomariew), kapłan; męcz. Eugenia (Domożyrowa); męcz. Sergiusz (Ławrow), kapłan; męcz. Mateusz (Gusiew); mnich Symeon z Pskowa-Pieczery

Luteranie:

Początek Ekumenicznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-