Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
13 Lutego 2012r.

Katolicy rzymscy:

6. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Tydzień mięsopustny; św. Cyrusa i Jana

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Aleksander Chotowicki; męcz. Barbara, mniszka; męcz. Beniamin, metropolita Piotrogrodu; męcz. Elżbieta, wielka księżna; męcz. Eudoksja z Kanopy; męcz. Tadeusz, arcybiskup twerski; mnich Izaakiusz II z Optino; męcz. Jan Koczurow; męcz. Jan Piotrogrodzki; męcz. Jan, arcybiskup ryski i łotewski; męcz. Jan, darmo leczący i cudotwórca z Aleksandrii; męcz. Cyrus, darmo leczący i cudotwórca z Aleksandrii; męcz. Jerzy Piotrogrodzki; Nikita, biskup nowogrodzki; męcz. Piotr, metropolita krucicki; męcz. Serafin, metropolita; męcz. Sergiusz Piotrogrodzki; męcz. Teodozja z Kanopy; męcz. Teoktysta z Kanopy; Tychon, patriarcha moskiewski; męcz. Włodzimierz (Bogojawleńskij), metropolita Kijowa; Mikołaj, wyznawca; męcz. Włodzimierz, kapłan; Łukasz, biskup Krymu; męcz. Serafin Żyrowicki; mnich Leoncjusz (Stasiewicz) z Tarnogrodu; mniszka Paraskiewa (Matijeszyna); męcz. Roman (Miedwied'), wyznawca; męcz. Abercjusz (Siewierowostokow), kapłan; męcz. Nikander (Prusak), hieromnich; męcz. Józef (Biespałow); męcz. Stefan (Ponomariew), kapłan; męcz. Eugenia (Domożyrowa); męcz. Sergiusz (Ławrow), kapłan; męcz. Mateusz (Gusiew); męcz. Jan (Dobrochotow), kapłan; męcz. Ignacy (Sadkowskij), biskup Skopina

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-