Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
10 Marca 2012r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Wielkiego Postu

Grekokatolicy:

sobota za zmarłych; św. Porfiriusza

Prawosławni:

Wspomnienie zmarłych.
święci dnia: Tarazjusz, patriarcha konstantynopolitański; męcz. Lew (Korobczuk)

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-