Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
16 Marca 2012r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień Wielkiego Postu

Grekokatolicy:

męcz. Eutropiusza: „Missa Praesanctificatorum”

Prawosławni:

Liturgia uprzednio poświęconych Darów
święci dnia: męcz. Bazyliszek; męcz. Eutropiusz; męcz. Kleonik

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy