Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
1 Kwietnia 2012r.

Katolicy rzymscy:

Wielki Tydzień
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
LG: II tydzień psałterza
Wspomnienia: Hugona (bp)

Grekokatolicy:

5-ta niedziela W.P.; męcz. Chryzanta i Darii: Liturgia św. Bazylego Wielkiego

Prawosławni:

V niedziela Wielkiego Postu. Ton 1.
św. Marii z Egiptu
Liturgia św. Bazylego Wielkiego
święci dnia: męcz. Chryzant; męcz. Daria; mnich Innocenty Komelski; spraw. Zofia, księżna słucka; Symeon (Popowicz)

Luteranie:

Niedziela 6. Pasyjna - Niedziela Palmowa

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-