Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
4 Kwietnia 2012r.

Katolicy rzymscy:

Wielki Tydzień

Grekokatolicy:

męcz. Bazylego: „Missa Praesanctificatorum”

Prawosławni:

Liturgia uprzednio poświęconych Darów
święci dnia: mnich Izaakiusz Dalmatycki

Luteranie:

Wielka Środa

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-