Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
5 Września 2012r.

Katolicy rzymscy:

22.tydzień zwykły

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

Zakończenie święta Zaśnięcia Bogurodzicy
święci dnia: męcz. Ireneusz, biskup Lyonu; męcz. Lup

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-