Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
9 Września 2012r.

Katolicy rzymscy:

XXIII Niedziela Zwykła
LG: III tydzień psałterza

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

XIV NIEDZIELA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY, ton 5.
święci dnia: mnich Pimen Wielki

Luteranie:

Niedziela 14. po Trójcy Świętej

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-