Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
22 Września 2012r.

Katolicy rzymscy:

24. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

Sobota przed Podwyższeniem Krzyża
Okres świąteczny Narodzenia Bogurodzicy
spraw. rodziców Joachima i Anny
Powrót relikwii św. męcz. Gabriela do Białegostoku
święci dnia: spraw. Anna, matka Bogurodzicy; spraw. Joachim; mnich Józef Wołocki; Teodozy, arcybiskup czernihowski

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-