Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
10 Sierpnia 2013r.

Katolicy rzymscy:

18. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

Supraskiej ikony Matki Bożej
święci dnia: ap. Nikanor; ap. Parmenas; ap. Prochor; ap. Tymon; męcz. Ignacy Jabłeczyński; mnich Paweł

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

Ramadan Bajram