Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
4 Września 2013r.

Katolicy rzymscy:

22. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Agatonik; męcz. Eulalia; mnich Izaakiusz pierwszy z Optiny; męcz. Gorazd, biskup Czech, Moraw i Śląska

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-