Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
12 Września 2013r.

Katolicy rzymscy:

23. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

święci dnia: wlk.ks. Aleksander Newski; Aleksander ze Swiry; Aleksander, patriarcha konstantynopolitański; Arseniusz, arcypiskup Serbii; Daniel, książę moskiewski; Eliasz Czawczawadze; męcz. Hermil; Eustachy Pierwszy, arcybiskup serbski; Jakub, arcybiskup serbski; mnich Jan Postnik; Sawa II, arcybiskup serbski; Sawa I, arcybiskup Serbii

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-