Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
13 Września 2013r.

Katolicy rzymscy:

23. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

święci dnia: Aidan, biskup Lindisfarne; męcz. Cyprian, biskup kartagiński; mnich Makary z Optiny

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy