Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
14 Września 2013r.

Katolicy rzymscy:

23. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

święci dnia: spraw. Jozue syn Nuna, praojciec; Marta Kapadocka; mnich Symeon Stylita; męcz. Aital Diakon

Luteranie:

-

Żydzi:

JOM  KIPPUR  (Dzień Pojednania); Szabat

Muzułmanie:

-