Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
7 Grudnia 2013r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień Adwentu

Grekokatolicy:

Po-święto Wprowadzenia Bogurodzicy. Σ Św. męczennicy KATARZYNY i św. wielkiego męczennika MERKUREGO

Prawosławni:

święci dnia: wlk. męcz. Katarzyna; męcz. Merkury Smoleński; wlk. męcz. Merkury

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-