Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
19 Grudnia 2013r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień Adwentu

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego MIKOŁAJA, arcybiskupa Miry w Licji, cudotwórcy

Prawosławni:

Św. Cudotwórcy Mikołaja
święci dnia: Mikołaj, arcybiskup Miry Licyjskiej

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-